Club300.dk - Foto
a
  

 
Titel: Twitchere
Lokalitet: Søholm Skov og Dybsø, Danmark
Dato: 17-05-2017
Fotograf: © Frank Desting
Uploaded: 17-05-2017 22:46
Billedinfo:

 Der kigges og lyttes efter Lille Rørvagtel denne lune majaften.

 

Sendt 18-05-2017 Kl. 07:49
Frank Desting

 Nb. Vi fik af et par jægere at vide, at vi ikke måtte færdes i den private skov efter kl. 19:00 om aftenen, hvilket dog ikke fremgår af skiltningen ind mod skoven...

Kan dette have sin rigtighed ?

Sendt 18-05-2017 Kl. 08:21
Frank Desting

 http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen/regler-for-at-faerdes-i-skoven/

Sendt 18-05-2017 Kl. 08:22
Frank Desting
Sendt 18-05-2017 Kl. 09:38
John Jensen

Det er åbenbart en privat skov, her må man færdes fra solopgang til solnedgang. Egentlig skulle man nok søge om tilladelse hos skovejeren til at gå her om natten for at undgå ballade. Om man får den er en anden sag. Bukkejagten er jo lige begyndt, så mange skovejere vil helst ikke se andre end godt betalende jægere i deres skove  i øjeblikket.

Sendt 18-05-2017 Kl. 12:13
Steen Højmark-Jensen

Hej John

Indtil solnedgang fri adgang korrekt - men faktisk først adgang fra kl. 06:00 om morgenen, adgangen kan dog periodisk begrænses og permanent lukkes ved private skove under 5 hektar, men det skal fremgå ved skiltning.

De jægere vi mødte i aftes - var helt tydeligt i chock over, at 'deres' skov var befængt med et mylder af orniter :-)

 

 

 

Sendt 18-05-2017 Kl. 18:47
Eske Morthensen

 Lovteksten:
Offentlighedens adgang til skoven bestemmes af Naturbeskyttelseslovens § 23.
§ 23. Skove er åbne for færdsel til fods og på cykel samt for ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Det gælder dog ikke for skovarealer, der er afmærket som militære anlæg. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor.

Stk. 2. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres. Der må ikke opsættes usædvanlige hegn omkring skove.

Stk. 3. Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, eller i områder, hvor der foregår intensivt skovningsarbejde.

Stk. 4. Enhver, der færdes i skoven på anden måde end tilladt, har pligt til at oplyse navn og bopæl på forlangende af skovejeren eller dennes repræsentant.

Stk. 5. I privatejede skove må færdsel til fods og på cykel kun ske ad stier og veje. Der er kun adgang fra kl. 6 til solnedgang, og ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger.

Stk. 6. Ejeren af privatejede skove på mindre end 5 ha kan ved skiltning efter bestemmelserne i mark- og vejfredslovens § 17 fastsætte indskrænkninger i offentlighedens adgang.

Stk. 7. Reglerne i stk. 5 og 6 gælder ikke for skove, der ejes af offentlige stiftelser.

Stk. 8. Ejeren kan ved skiltning fastsætte indskrænkninger i adgangen til cykling på stier, hvor cykling medfører særlige problemer. Kommunalbestyrelsen, for statsejede arealer miljø- og fødevareministeren, kan helt eller delvis tilsidesætte et sådant forbud.

Stk. 9. Ridning er tilladt ad private fællesveje, der fører igennem skove, medmindre ejeren ved skiltning efter bestemmelserne i mark- og vejfredslovens § 17 helt eller delvis har forbudt adgangen til ridning. Kommunalbestyrelsen, for statsejede arealer miljø- og fødevareministeren, kan i særlige tilfælde helt eller delvis tilsidesætte et sådant forbud.

Stk. 10. Reglerne i § 26 a gælder også for veje og stier i skove, der giver adgang til skovens øvrige vejsystem.

Sendt 19-05-2017 Kl. 18:50
Troels Leuenhagen Petersen

Så spørgsmålene melder sig: er fuglen på plads? (Ingen har meldt den pp. eller negativt) er der adgang i morgen tidlig (kl 6) elller om området lukket pga jagt? (Stk 3 ovenfor).

Er der noget nyt på de uofficielle kanaler? 

Mvh Troels (TLP)

Sendt 19-05-2017 Kl. 20:14
Tim Hesselballe Hansen

På facebook melder Anders Bojesen, at han har dippet den i dag. Så den er nok væk.

THH

Sendt 19-05-2017 Kl. 21:30
Troels Leuenhagen Petersen

Tak for info, Tim. 

Du er ikke logget ind!
For at skrive indlæg skal du være logget ind.
   - Klik her for login.
Alle fotos har copyright og må ikke benyttes uden accept fra fotografen.
Top | Home