Club300.dk - Foto
a
  
Almindelig Kjove
 
Art: Almindelig Kjove - (Stercorarius parasiticus) - Parasitic Jaeger
Titel: Lyse skafter som kendetegn
Lokalitet: Korshage, Rørvig, Danmark
Dato: 22-10-2018
Fotograf: © Jan Lindgaard Rasmussen
Uploaded: 27-10-2018 10:56
Billedinfo:

 Endnu en lidt drillende kjove for dudes (mig selv inkluderet). Hvis man her kigger efterårets observationer af Lille kjove igennem kan man se hvor forskelligt Lille kjove obses og beskrives. Nogle på lang afstand, beskrevet med behørigt forbehold på jizz, form og flugt, og nogle godt sete fugle med "fornuftige" beskrivelser af flere kendetegn. Et af de kendetegn, der undertiden er fremhævet som eneste kendetegn er de lysende 2 yderste fjerskafter i hånden. Som vist på denne gamle fugl af Almindelig kjove, og nu også på nærværende 1K fugl, må karakteren siges at være af begrænset anvendelighed. Jeg har set 10-11 Almindelige kjover i år, og 2 af dem, i forskellige aldersklasser, viser denne Småkjove-karakter.

Denne fugl på dof-basen synes jeg meget ligner den fugl, jeg linker til, og kunne måske være et eksempel på for meget vægt lagt på de lyse fjerskafter som eneste karakter.

Nu er det jo ikke for at hænge nogen ud, men det er desværre meget sjældent der fotograferes trækkende Småkjover, så tak til de få der gør forsøget, og tag det som et kompliment fra min side, at billedet kan danne udgangspunkt for en diskussion.

Sendt 27-10-2018 Kl. 13:02
Jan Lindgaard Rasmussen

 

Sendt 30-10-2018 Kl. 20:10
Jan Lindgaard Rasmussen

 Jeg har modtaget følgende kommentar fra Palle A. F. Rasmussen, med hvis tilladelse kommentaren bringes:

Dit indlæg har ingen kommentarer fået, og jeg vil derfor blot med denne mail tilkendegive, at jeg er fuldstændig enig i dine betragtninger. Bestemmelse til Lille Kjove kræver efter min mening god erfaring med kjover, og bestemmelse udelukkende på jizz (på stor afstand) og kun to lyse håndsvingfjer på oversiden holder ikke. På afstand og i hårdt vejr med "skråpeflugt" fremtræder en mørk (adult) Almindelig Kjove overraskende slank, og ofte fremtræder tilsyneladende kun tydeligt få lyse håndsvingfjer, hvorfor kjover under disse forhold ofte fejlbestemmes til Lille Kjove. Det foto af en mørk Lille Kjove (hvor observatørerne samme dag har set to mørke fugle) fra Korshage 26.9 2018 som du i dit indlæg linker til, viser efter min bedste overbevisning således en adult mørk Almindelig Kjove.

I forbindelse med arbejdet med en ny oversigt over Danmarks fugle gennemgår jeg p.t. en række arter (i første omgang tidligere SU-arter) i DOFbasen med henblik på at kvalitetssikre det materiale som skal indgå i DK-oversigten. Her må jeg (trods DOFbasens DKU) konstaterer at Lille Kjove (og Mellemkjove) helt åbenlyst ofte bliver fejlbestemt; f.eks. er juvenile af begge arter indtastet i DOFbasen på helt urealistiske tidlige tidspunkter af året.

Fint hvis der kan komme lidt fokus/debat omkring bestemmelsesproblematikken. Selv er jeg overbevist om, at mange "sjusker" med bestemmelsen, især nu hvor Lille Kjove ikke rigtigt bliver regnet for noget. Har i adskillige tilfælde stået sammen med andre fuglekiggere, hvor de ikke har kunnet artsbestemme forbitrækkende kjover. Men når de er alene går det meget godt, hvilket er konstateret i mange tilfælde på DOFbasen. Selv er jeg fra en tid hvor Lille Kjove blev betragtet som sjælden herhjemme, hvor størstedelen helt indtil slutningen af 1980erne blev set ved Skagen om efteråret. Jeg er selv fra Skagen, og jeg husker blandt andet tydeligt, at svenske fuglekiggere dengang i 1980erne om efteråret tog på weekend i Skagen for at se Lille Kjove. Den tid er forbi, og der kan selvfølgelig ikke være tvivl om at Lille Kjove tidligere var overset både i Sverige og herhjemme på grund af et for lille kendskab til feltbestemmelse af især juvenile fugle. Men selv om Lille Kjove åbenlyst er mere almindelig end tidligere antaget, kan man jo godt forsøge at være omhyggelig når der artsbestemmes.

bedste hilsener

Palle

Du er ikke logget ind!
For at skrive indlæg skal du være logget ind.
   - Klik her for login.
Alle fotos har copyright og må ikke benyttes uden accept fra fotografen.
Top | Home