Club300.dk - Artikler
a
  
Artikler
 
Køns - og aldersbestemmelse af Brilleand 14-08-2019 kl. 18:51

Brilleand er normalt ikke en sommergæst i vore farvande, men i juli måned i år gik det helt gak-gak. Mindst 9 fugle blev rapporteret fra Skagen i nord til Blåvand i syd, heraf kun en hunfarvet fugl, imens alderen på hannerne blevet diskuteret kraftigt.

Vi har derfor sat os for at sortere i aldersbestemmelserne på DOFbasen, og her råder der tilsyneladende lidt rådvildhed om, hvorledes fuglene aldersbestemmes. Specielt ved Uggerby ved Hirtshals har der været snakket meget om alderen på fuglene, da der her er set fire-fem fugle: en hun-farvet, en 2k han og mindst to gamle hanner, men er der flere? I Blåvand er der på strækningen op i mod Vejers set mindst tre hanner, og Skagen huser to flotte hanner.
Det høje antal fugle er specielt bemærkelsesværdigt, når man i Norge kun har set en fugl denne sommer og ingen andre lande som jeg er orienteret har haft flere end normalt..

Men hvordan aldersbestemmer man egentlig Brilleænder? Jeg har her lavet en gennemgang af de stadier, anden skal igennem, før den bliver en flot gammel Brilleand, håber den kan hjælpe lidt.


1. vinter - sommer han (1-2k):

Fuglen kan allerede fra midt på vinteren begynde at være meget han-lignende. Fuglen får gradvist mere og mere sorte ansigts- og kropsfjer, dog vil bugen stadig stå tydeligt ud som lys/hvidlig. Svingfjer og dækfjer er stadig juvenile og brunlige. Fuglen får i denne alder lys nakkeplet, men en mindre én end de ældre. Bemærk, at fuglen aldrig har pandeblis i denne alder. Iris er lyst grållig i denne alder, men kan fremstå hvidlig specielt på afstand. Næbbet begynder at udvikle sig til adult-lignende i denne alder, men har altid mindst sort næbnegl, men ofte sort næbspids.


Her i det tidlige forår med en del sorte fjer i hovedet, grålig iris og et næb der er mat farvet med sort næbspids.
2k han, Maine USA, 17. marts 2015 (Foto: Doug Hitchcox)


Her en han der er lidt længere fremme end den forrige. Bemærk at næbbet er meget lyst og fesent
og igen med mørk næbnegl. 2k han, Californien USA, januar 2016 (Foto: Sébastien Reeber)


Endnu en variant af en 2k han, her bemærker vi sort næbnegl og grålig iris.
2k han, Californien USA, januar 2016 (Foto: Sébastien Reeber)


Her bemærker vi blandt andet at de sorte fjer ved overnæbbet ikke når næseborene.
2k han, Californien USA, januar 2016 (Foto: Sébastien Reeber)


Tydelig hvid mave og blegrøde ben bemærkes.
2k han, Californien USA, januar 2016 (Foto: Sébastien Reeber)


Samme fugl som ovenfor.
2k han, Californien USA, januar 2016 (Foto: Sébastien Reeber)

 


2. vinter (2-3k):

Fra omkring oktober når fuglen er 2k til maj når fuglen er 3k, har fuglen denne dragt. Fuglen er meget adult-lignende i denne dragt, men der er flere ting, man kan afgøre alderen på. Visse fugle får et lille komma som pandeplet, mens langt flertallet har mørk pande. Den hvide nakke er tydelig, men knapt så bred som på adult. Irisfarven opleves som hvid, men under særdeles gode forhold kan man godt se, at den stadig mangler lidt for at være helt hvid. Næbbet ser adult ud dog ofte mere gulligt - knapt så meget pang på farverne som på adult. Panden og overnæbbet virker flad og mangler det knæk, der kommer senere. Den sorte befjering på overnæbbet når ikke næseborene.
Bugen på fuglen er i denne alder brunlig, og benene mangler lidt for at være så koralrøde, som de bliver senere. 


Bemærk at befjeringen her næsten når næseboret, men at der ingen hvælving er på overnæbbet. Fuglen mangler pandeblis,
og den havde desuden brunlig bug. 3k han, 18/2 - 2018, Eskebjerg Danmark (Foto: Lars Andersen)


Samme fugl som oven for. Bemærk at selv næbneglen er helt gul nu og nakkepletten er relativt stor.
3k han, 18/2 - 2018, Eskebjerg Danmark (Foto: Lars Andersen)


2. sommer han:

Efter alt at dømme ikke en dragt man med sikkerhed kan bestemme, men noget tyder på at specielt mindre pandeblis kunne tyde på denne alder.


Gammel han:

Umiskendelig må den vel kaldes. I denne alder har anden som oftes hvælving på overnæbbet, stor flot hvid pandeblis, kridhvid iris, stor flot velafsat nakkeplet og koralrøde ben. Bugen er sort som den øvrige fjerdragt. 
Fuglen gennemgår en fældning, der kan lede til alders fejlbedømmelse, denne fældning ses som oftes i juli - september. Under denne fældning kan specielt nakke pletten forsvinde eller blive minimeret i en sådan grad at den er stort set er umulig at se.


Flot han, her går befjeringen på overnæbbet helt ind over næseboret på et hvælvet overnæb.
Adult han, Californien USA, januar 2016 (Foto: Sébastien Reeber)


Lidt mindre pandeblis end forrige fugl og knapt så hvælvet overnæb, måske aldersrelateret?
Adult han, Californien USA, marts 2009 (Foto: Sébastien Reeber)


En smuk fældende 3k+ han. Bemærk at nakken er stort set uden hvidt, samtidig med en stor fin pandeblis,
flot udfarvet næb med hvælving og lys næbspids. På hunnen bemærker vi sortbrun isse, oval lys plet ved
næbfæstet og rund plet på kinden. 
Adult han og hun, Alaska, USA, 21. juli 2014 (Foto: Lars Maltha Rasmussen)
 

Juvenil:

Fuglen opleves som en hun men er lysere brunlig, med mørkt gråligt næb, sortbrun isse og nakke samt med mørkebrun iris. Hovedtegningerne er kraftigere og lysere end på adult hun. Ovalen foran øjet er større og kan til tider smelte sammen med den rundere øreplet. Kinden er desuden lysere gråbrun, mod en mørkere chokoladebrun kind på adult hun. Bugen er lys hvidlig til lys brunlig, hvor den hos adult er ensartet brun. 


Her ses at ansigtstegningerne næsten flyder sammen på en gråbrunlig kind.
Juvenil, Californien USA, januar 2016 (Foto: Sébastien Reeber)


Igen her næsten sammenflydende hovedtegninger, bemærk meget mørkt øje
Juvenil, Californien USA, januar 2016 (Foto: Sébastien Reeber)

Adult hun:

En mere ensartet gråbrun fugl end den unge. Fuglen har mørk sortbrun hætte, kinden er brun og næbbet mørktgråligt, men en tendens til let gullig næbnegl. På den brune kind ses en større øreplet der ikke forbindes med en betydeligt mindre oval foran øjet, der ses på juvenil. Iris kan erkendes som brunlig, en farve der formentlig bliver lysere med alderen. Hos endel af fuglene ses hvid nakke som hos hannerne, men det er langt fra alle.    


Lille oval plet ved næbbet er ikke forbundet med ørepletten. Nakken er tilsyneladende mørk på denne fugl.
Adult hun, New York USA, november 2012 (Foto: Sébastien Reeber)


Her noterer vi mørkere brunlig kind, meget vag plet ved næbbet men kraftig velvoksen nakkeplet.
Iris (ses på original foto) er brunlig og tydeligt lysere end pupil.
Adult hun, New York USA, november 2012 (Foto: Sébastien Reeber)

 

Blandede flokke med en kort aldersforklaring.

 
Fire adulte hanner og yderst til højre 2k han. Bemærk på sidstnævnte knapt så flot farvet næb,
mørk næbspids, manglende pandeblis og grålig iris. Alaska USA, 7. juni 2015 (Lars Paaby)


Øverst til venstre en 2k han med manglende hvid nakke, men sin blandede sorte og brunlige fjer.
Skråt nede til højre for denne ses endnu en 2k han, og her noterer vi brunlige vinger, manglende pandeblis og sort næbspids.
Desuden fire adulte hanner, hvor vi specielt bemærker fuglen yderst til højre,
der aldersbestemmes på sorte vinger og udfarvet næb. Fuglen er tilsyneladende igang med at
fælde fjerene i nakken da pletten er reduceret. Alaska USA, 7. juni 2015 (Lars Paaby)


Øverst to 2k hanner med manglende pandeblis, mørk næbspids og brunlige vinger.
Derudover de vel samme fire adulte hanner fra de to billeder ovenfor. Alaska USA, 7. juni 2015 (Lars Paaby)

Du er ikke logget ind!
For at skrive indlæg skal du være medlem af Club300.dk og være logget ind.
   - Klik her for login.
   - Klik her for at melde dig ind i Club300.dk.
Top | Home