Club300.dk - Artikler
a
  
Artikler
 
Lammegribben på Lolland, Møn og Feddet 16-06-2017 kl. 08:55

Lørdag d. 20. maj 2017 trak en 2K lammegrib ind ved Hyllekrog kl. 11.05-11.20 set af Preben Berg. Fuglen blev genopdaget ved Møn Fyr kl. 13.40 af Rasmus Strack og Mads Jensen Bunch og sås flere steder på det østlige og centrale Møn – bl.a. fra Aborrebjerget og ved Spejlsby Skov – i løbet af dagen. Heldigvis sås fuglen nær Geocentret tæt på klinten kl. 19.15 og 19.35, så mange var klar til at tage imod den næste morgen fra Aborrebjerget og Høvblege.

Søndag d. 21. maj dukkede fuglen op ved 9-tiden, hvor den sås fra bl.a. Aborrebjerget, Høvblege og lokaliteter på det centrale Møn, før den sidste gang sås trækkende N over Feddet ved Præstø kl. 11.35 til 11.45.

Lammegrib 2K, Sømarke, Møn, 21. maj 2017. Foto: Allan Haagensen

Der skopes fra Aborrebjerget 21. maj 2017 

Fra Danmark foreligger der fire tidligere fund:

1999: imm. Skagen 12.+14.-15. juni med afblegede svingfjer. Godkendt i kat. E.

2003: 2-3K Vester Thorup Klitlplantage og senere Skagen 26. maj. Fuglen havde ingen blegede fjer. Godkendt i kat. D.

2003: 2K Bøtø 16.-17. og 22. juni med afblegede fjer i vinger og hale. Godkendt i kat. E.

2016: imm. Møn 22.-23. maj og Lidsø 28. maj. Under behandling af SU.

Da der ikke findes historiske observationer af lammegrib i Danmark (eller Holland) – og da der siden 1986, hvor reintroduktion af lammegrib startede i Alperne, er gjort ca. 30 fund uden for Alperne i Tyskland og Frankrig samt i Belgien, Holland, Storbritannien, Danmark og Norge ifølge denne artikel på Rare Bird Alert – er det efter min mening rimeligt at antage, at disse fugle stammer fra reintroduktionsprojektet i Alperne.

Hvis man går op i lister, er det selvfølgelig interessant, hvilken kategori de sidste to års fund godkendes i. Bliver det E? Eller C?

Lammegribbe væk fra yngleområderne

Det kan synes mystisk, at der – efter reintroduktionen – har været så mange fund af unge lammegribbe i Nord- og Vesteuropa, men unge lammegribbe kan træffes langt væk fra yngleområderne. I januar/februar 2013 sås en ungfugl i Sydkorea, hvilket var fjerde fund for Korea-halvøen; de tre tidligere fund er fra henholdsvis 1912, 1916 og 1918. Ifølge udbredelseskortet i Handbook of the World er nærmeste ynglepladser i Kina – ca. 2.000 km VNV for Korea-halvøen. Til sammenligning er afstanden fra Alperne til Møn ca. 1.000 km.

Bestanden i Alperne

Lammegribben uddøde i Alperne i 1913, hvor en fugl blev skudt. I 1986 blev den første lammegrib udsat i Alperne, og i 1997 klækkede den første unge fra udsatte fugle i Alperne. Siden da er bestanden vokset, og i 2016 var der 43 par, som fik 34 kuld, hvorfra der blev produceret 25 unger ifølge 4vultures.org.

Lammegribbestanden i Alperne 1997 til 2016 (fra vultures.org).

Men er bestanden selvsupplerende? Jeg skrev til Franziska Lörcher, som er scientific og conservation coordinator for Vulture Conservation Foundation for at høre hendes syn på bestanden af lammegrib i Alperne. Hun svarede:

Dear Andreas

Many thanks for the pictures. It is a second calendar year bird which was observed. Most likely the same bird was in Holland and Northern-Germany before.

There are not visible marking patterns as you say and hence it is not a released bird. Following that we cannot say if it originates from the Alps or Pyrenees. As also the number of birds in the Pyrenees increased, it might still be possible that its a bird from there, but also from the Alps its very likely.

From a demographic point of view, the population in the Alps is self-sustaining. See attached publication. This is only true, as long as the current mortality rate, which is very low, does not increase. From the genetic point of view, this is not the case. The genetic diversity is still too low and needs to be increased. At the moment we don't see any problems, but predictions show that with the current genetic diversity, it might come to problems with inbreeding in the mid-term (50-100 years). Therefore we are releasing birds from rare genetic lineages and are trying to make the connection between the Alpine and the Pyrenean population.

I hope this answers your questions
Best wishes
Franziska

Jeg fik også tilsendt artiklen When to end releases in reintroduction programmes: demographic rates and population viability analysis of bearded vultures in the Alps fra 2009. Der skrives i afsnittet Recommendations for future management:

"The model presented here shows that continued release of young bearded vultures into the Alps would enhance population growth rate, corroborating previous predictions (Bustamante 1998; Bretagnolle et al. 2004). However, the present analysis also demonstrates that the population has been self-sustainable since 2006. From a purely demographic viewpoint, we therefore recommend ending releases in the Alps and redirecting reintroduction efforts towards other areas where the species is now extinct (e.g. Sardinia, Balkans)."

Hvis nogle er interesseret i artiklen - så send mig en mail.

De skotske havørne - en parallel til lammegribbene i Alperne

Det er ikke kun i Danmark, at kategorisering af lammegrib har været diskuteret. I maj 2016 sås en 2-3K lammergrib uden afblegede fjer i Wales og Sydengland. Det var første fund af arten i Storbritannien.

I debatten om kategorisering af den britiske lammegrib henvises der til den reintroducerede bestand af havørn i Skotland. I BOURC rapporten for 2004 er det nævnt, at de skotske havørne skiftede kategori fra E til C (Bainbridge 2003 i Thompson et al. (eds) Birds of Prey in a Changing Environment. Edinburgh: The Stationery Office), som er en bog, der blev udgivet på baggrund af et symposium om rovfugle afholdt i december 2000.

 Havørnebestanden i Skotland 1982 til 2009 (fra RSPB's nyhedsbrev om havørne fra 2009) 

Som det kan ses i diagrammet, der viser bestandsudviklingen og ungeproduktion hos den reintroducerede bestand af havørn i Skotland, blev bestanden vurderet som selvsupplerende 15-18 år efter, den reintroducerede bestand producerede den første unge (1985). Bestanden bestod i i 2000-2003 af ca. 20-30 par, og producerede i den periode ca. 11-26 unger per sæson.

Til sammenligning kan det ses i diagrammet, der viser tilsvarende data for lammegrib i Alperne, at den første unge blev produceret i 1997, og at bestanden i 2016 (19 år efter, den reintroducerede bestand producerede sin første unge), bestod af - som tidligere nævnt - 43 par og producerede 25 unger.

Tak til Franziska Lörcher for information om lammegribbestanden i Alperne og til Allan Haagensen for fotos.

Sendt 29-07-2017 Kl. 22:16
Jørgen Munck

 JL. har talt med Jesper Hornskov, som har fortalt at Lammegribbene i Himalya er trækfugle og da det er herfra fuglene i Alperne stammer fra er det formodentlig derfor, at de flyver rundt på den underlige måde. Der er vel rod i generne på en eller anden måde og man kan vel derfor ikke rigtigt sammenligne det med Havørne eller Store Hornugler m.m. som er standfugle. 

Du er ikke logget ind!
For at skrive indlæg skal du være medlem af Club300.dk og være logget ind.
   - Klik her for login.
   - Klik her for at melde dig ind i Club300.dk.
Top | Home