Club300.dk
a
  

DK årsarter 2018
Hvem har krydset Klyde
 
Navn Dato Lokalitet
Eske Morthensen
Henrik Mikkelsen
Jens J. Brøndum 04-04-2018 Kattinge Værk
Jimmy Skat Hansen 05-04-2018 Ølsemagle Revle
Lars R. Pedersen 06-04-2018 Lille Vildmose
Leif Schack-Nielsen
Mads Paulsen 19-04-2018 Vallensbæk Strandeng
Michael Mosebo Jensen 21-04-2018 Keldsnor
Peter Hartoft-Jacobsen 13-03-2018 Nibe Rensningsanlæg
René Rørbæk
Sten Petersen 02-05-2018 Borreby Mose
Søren Harding
Thomas Buus Nielsen
Tim Hesselballe Hansen 30-03-2018 Vejlerne
Top | Home