Club300.dk - Forum
a
  
Alt det andet - Nyhedsbrev fra SU, november 2018
 
Forfatter Indlæg
  Sendt 20-11-2019 kl.08:25
Sigrid Kistrup Ilsøe

Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget

Sjældenhedsudvalget (SU) afholdte møde på Skagen Fuglestation i weekenden 16-17. november.

 

Krognæb uden for Vendsyssel samt Nord- og Vestsjælland skal indsendes til SU

Flokke af krognæb har givet mange store oplevelser til birdere og andre godtfolk i felten de seneste tre uger. Overvægten af observationer er, som vanligt og forventeligt, sket i Nordjylland og langs nordkysten af Sjælland og har drejet sig om flere hundrede fugle, mens resten af landet har budt på flere sporadiske observationer. SU besluttede på baggrund af det aktuelle forekomstbillede, at alle observationer uden for Vendsyssel, Nordsjælland og Vestsjælland skal dokumenteres. SU har bl.a. ansvar for at forekomstbilledet af sjældne fugle i Danmark, er så grundigt dokumenteret som muligt.

Denne invasion er den største i nyere tid og måske endda nogensinde, hvor der er en del forekomster udenfor de normale fundområder i Danmark. Det er dog forventeligt, at der under så store invasioner er spredte forekomster i andre landsdele. For at disse forekomster er tilstrækkeligt dokumenteret til brug i fremtidige referencer, besluttede SU derfor, at observationer fra den aktuelle invasion udenfor de tre nævnte landsdele, skal indsendes til behandling af SU.

 

SUs arbejdsgruppper præsenterede deres resultater

Arbejdet omkring feltbestemmelse og forslag til kriterier for behandlingen af polarlomvie, hvidskægget sanger-komplekset samt eleonorafalk blev præsenteret og undervejs diskuteret i udvalget. Polarlomvie og eleonorafalk har altid budt på udfordringer i forbindelse med behandlingen af sager. Vi er bl.a. blevet opmærksomme på nye kendetegn og faldgruber, hvor forveksling med almindelige arter er blevet aktuelle. Arbejdet vil i vidt omfang inddrage de øvrige nordiske lande og blive diskuteret i vores fælles nordiske sjældenhedsudvalgssamarbejde (Nordic RC).

Hvidskægget sanger-komplekset indbefatter i følge IOC World Bird List to arter nemlig makisanger (Sylvia subalpina – tidligere S. moltonii) og hvidskægget sanger der inkluderer fugle fra både den østlige gruppe med racerne cantillans og albistriata og den vestlige gruppe med racerne iberiae og inornata. SU har som sagt et tæt og godt samarbejde med raritetskomiteerne i Sverige, Finland og Norge i et samlet Nordic RC, og de øvrige lande er færdige med deres genbehandling af deres forekomster af hvidskægget sanger og makisanger ud fra en række fælles kriterier. Arbejdet i det danske SU er med dette arts- og racekompleks kommet meget langt, og resultaterne vil blive publiceret, når arbejdet er afsluttet.

 

Evaluering af kandidater til kategori C er i gang

SU er i øjeblikket i gang med at evaluere en kategoriseringen af følgende arter i forhold til Kategori C: Mandarinand, snegås, indisk gås, svanegås, rustand, sort svane og lille canadagås ssp. minima. Kategori C omhandler arter hvis bestande stammer fra udsatte eller undslupne fugle. De syv andefuglearter, har i dag forholdsvis store ynglebestande i Europa, hvorfra individer kan strejfe til Danmark. Det skal nævnes, at SU også evaluerer, hvor vidt snegås skal placeres i Kategori D (mulige undslupne fangenskabsfugle), ifald der ikke er grundlag nok for at placere den i Kategori C, eller i kategori A, for den sags skyld.

 

Landets andet fund af tornhalesejler blev godkendt

Den 28. juli 2019 trak en tornhalesejler nord ved Grønhøj Strand i Nordjylland. Fuglen trak forbi sammen med mursejlere i forbindelse med en kraftig regnfront, der nærmede sig. Fundet blev godkendt på baggrund af en beskrivelse, hvor relevante kendetegn blev beskrevet og sammenlignet med mursejler. Fundet blev godkendt på baggrund af en beskrivelse samt en tegning og altså uden hverken foto- eller videodokumentation. Det eneste hidtidige fund af arten, er fra d. 21. oktober 2012, hvor en tornhalesejler rastede kortvarigt ved Juvre på det nordlige Rømø, og også dengang til glæde for blot en enkelt observatør.

 

Knud trådte ud

Mødet blev det sidste for både Sebastian Klein og Knud Pedersen. De takkes begge for et engageret og grundigt stykke arbejde i SU. Særligt skal Knud Pedersens indsats fremhæves, da det var enden på hans tredje periode i udvalget, og han har således tjent SU i tredive år sammenlagt, heraf 10 år som sekretær.

SU indstiller Troels Eske Ortvad og Anders Odd Wulff Nielsen på valg til udvalget, som erstatning for de to, som træder ud. Troels er en af Danmarks mest markante feltornitologer, og er kendt for at finde mange sjældne fugle samt for hans store interesse i feltbestemmelse. Anders som, i modsætning til Troels, ikke tidligere har siddet i SU, har været en markant skikkelse på flere af landets fuglestationer. Han er en meget erfaren ringmærker og observatør med erfaring fra ind- og udland, og har der i gemmen fået et stort kendskab til artsbestemmelsen af både almindelige som sjældne arter.

  Sendt 29-11-2019 Kl. 08:07
Tim Hesselballe Hansen

Angående Krognæb, som ikke skal beskrives fra visse landsdele: Der er 5 fund af 7 fugle fra Vestsjælland i denne invasion. I Østjylland er det 13 fund af 38 fugle. Hvorfor bliver de østjyske fund mon regnet som "sporadiske", så de skal beskrives til SU, når de vestsjællandske ikke skal?

  Sendt 01-12-2019 Kl. 19:14
Jan Lindgaard Rasmussen

Hov, det var jeg den første til at mene...på en identisk nyhedstråd, i FB-gruppen "Feltornitologen", spurgte jeg, om fundene fra de omtalte landskaber skal granskes af DKU i stedet for. HHN svarede nej, at de allerede var godkendt. Dette medførte en længere præcisering, som i korthed går ud på, at DKU alligevel skal kigge fundene igennem for åbenlyse fejl; eksempler kunne være et indtastet antal på 500, eller et foto af et korsnæb, lagt på som krognæb.

DKU behandler som udgangspunkt ikke SU-fund, så man må gå ud fra der kommer en "officiel henvendelse" fra SU til DKU om at behandle fundene. Det store springende punkt bliver derfor hvor strikst DKU går til værks. Bliver alle indtastede ikke-sete-kun-hørte overtrækkende fugle godkendt fra Sjælland, mens der skal SU-beskrivelser til de østjyske fugle (+ diverse andre landsdele)? Eller går DKU benhårdt til værks og skyder med pile og kræver udførlige beskrivelser + AV-dokumentation?

Der har været mange Krognæb i Danmark, ingen tvivl om det. Landets lidenhed taget i betragtning kan det synes urimeligt, at de sædvanlige tyngdepunkter for arten friholdes, mens især Østjylland stadig skal SU-godkendes, trods deres mange fund - ikke mindst når man ser andelen af fotograferede fugle fra de to landsdele.

  Sendt 15-01-2020 Kl. 11:59
Sigrid Kistrup Ilsøe

Jeg vil gerne knytte en kommentar til SU's gennemgang af mulige kandidater til C-arter. Og det drejer sig om canadagæssene...

I oversigten over status på indsendte SU-sager, ligger der i øjeblikket kun 3 sager på Lille Canadagås:
2018-06-20 -(06-20) Lille Canadagås Branta hutchinsii 1 3K+ ssp. minima, fouragerende i det korte græs Tissø Enge Syd, S Godkendt
19/08/16 2012-06-17 Lille Canadagås Branta hutchinsii 1 ? rst. Vest Stadil Fjord, Mellemdyb, Skelmosevej ved jagthytten, RK Forkastet
06/05/15 2015-05-03 -(05-05) Lille Canadagås Branta hutchinsii 1 ssp. hutchinsii Sandur, FO Under behandling

Jeg kan ikke finde flere sager derinde, uanset hvordan jeg søger. Og det er mærkeligt, når man tænker på hvor mange af disse fine små sværtbestemmelige gæs, der er blevet indsendt gennem tiden. En af dem er selvfølgelig min egen fra Mandø.

Fundene er forsvundet fra den offentligt tilgængelige liste over fund af små canadagæs, men jeg håber sandelig ikke at de er forsvundet fra SU's hukommelse over de sager, som skal behandles - specielt hvis arten ender på DK-listen. Jeg antager at SU har fuldstændigt styr på deres arkiv og ikke har syltet sagerne væk. 

Jeg ved ikke om gamle fund af andre sværtbestemmelige arter også er forsvundet fra hjemmesiden. Mit fokus har været på candagæssene. Men hvis I har haft en sag liggende, som er blevet henlagt i flere år, så tjek lige om den stadig figurerer i systemet. 

Men det kan da ikke passe at henlagte sager skrottes af SU efter x antal år?

Kan SU give et praj om hvorfor disse henlagte sager pludselig er forsvundet fra den offentlige oversigt?
Og til en nervøs indsender måske give et beroligende praj om at sagere ligger i deres arkiv, ikke er glemt og bliver behandlet på et tidspunkt?

SKI

 

  Sendt 15-01-2020 Kl. 19:32
Rasmus Strack

Jeg har også en Lille Canadagås fra Ribe Holme 3/11-2006 der heller ikke lige er til at finde på listen, hvad sker der lige?

Jeg har tidligere, tror det var i slut 90'erne, indsendt nogle Russiske Stormmåger der ligger som skind på ZM. Disse har jeg ej heller nogen sinde hørt for, kunne da være spændende at høre hvad der er sket med disse sager...

 

RS

  Sendt 15-01-2020 Kl. 20:15
Rasmus Strack

Har lige hørt fra ABK at der ligger mindst 11 sager med Lille canadagås der er henlagt. Sagerne før 2015 kan ikke vises på SU-siden men de ligger i arkivet hos SU og er klar til at blive behandlet når tid er :-)

  Sendt 21-01-2020 Kl. 10:20
Sigrid Kistrup Ilsøe

Arh, se det giver mening :) Tak for info!

SKI

Du er ikke logget ind!
For at skrive indlæg skal du være medlem af Club300.dk og være logget ind.
   - Klik her for login.
   - Klik her for at melde dig ind i Club300.dk.
Top | Home