Club300.dk - Forum
a
  

Alt det andet - Disse hjernedøde bønderII
 
Forfatter Indlæg
  Sendt 06-07-2014 kl.11:53
Morten Heegaard

Værnengene, som ellers et beskyttet af både den danske og EU-lovgivningen, er fortsat under pres af de lokale landmænd, som sprøjter, oppløjer og spreder gylle på enge med ynglende vadefugle. Dette til trods for at der er tale om et område der er fredet og nyder international beskyttelse: Ramsarområde, EF-fuglebeskyttelsesområde, EF-habitatområde) og Natura 2000 område!

Ringkøbing-Skjern Mommune ser stiltiende til over for disse overtrædelser. Læs mere her:

Engfugles beskyttede ynglepladser står nu i gylle

Trodsige landmænd pløjer beskyttede enge

Oppløjning af enestående natur fortsætter trods dom

  Sendt 31-08-2014 Kl. 14:27
Morten Heegaard

Værnengenes natur vandt stikket hjem i Natur- & Miljøklagenævnet
De mange træfninger i slaget om Værnengene synes endeligt afsluttet. Naturen vandt, og det endda ret klart i en skelsættende afgørelse lige før påsken. I afgørelsen slår et enigt Nævn fast, at Værnengenes oprindelige § 3 beskyttelse, som med et pennestrøg blev slettet for mange hundrede hektar tilbage i 2004, fortsat er at betragte som fuldt ud beskyttet § 3 natur. DN vil nu følge op på denne succes og fastholde Ringkøbing-Skjern Kommune på afgørelsens vidtrækkende konsekvenser. Det har været en kraftanstrengelse for DN Ringkøbing-Skjern og DN Sekretariatet overhovedet at få kommunen til at træffe afgørelse i sagerne, der startede i 2009. Denne sag markerer første reelle afgørelse, som altså klart er underkendt af Natur- & Miljøklagenævnet.
Læs Afgørelse i sag om omlægning af arealer på Værnengene i Ringkøbing-Skjern Kommune 

Du er ikke logget ind!
For at skrive indlæg skal du være medlem af Club300.dk og være logget ind.
   - Klik her for login.
   - Klik her for at melde dig ind i Club300.dk.
Top | Home