Club300.dk - Etik
a
  
Om club300.dk
 
Etiske regler for Club300.dk

Club300 er en forening for os, der nyder at se på fugle. Vi dyrker den interesse med stor ansvarsfølelse og respekt for naturen, dens flora og fauna samt for grundejere, deres jord og for den brede offentlighed. Club300 er kendetegnet ved en positiv, informativ og hensynsfuld adfærd i naturen.

Her er nogle simple retningslinier for forskellige situationer:

 • Hvis du observerer en sjælden fugl er det din egen afgørelse om du vil melde observationen ud.
 • Vurder om fuglen, sted og miljø kan klare et stort antal besøgende i løbet af kort tid. Fuglens trivsel er første prioritet!
  Tænk også på om der er reder af andre arter i nærheden.
 • Kontakt evt. berørte grundejere for at drøfte muligheder for parkering og adgangsveje. Respekter regler for privat ejendom mv.
 • Meld ikke fuglen ud før end du har sikret dig at alle forhold er OK. Sørg for at udmeldingen indeholder klare instrukser om hvilke regler der gælder for lokaliteten.
 • Minimer forstyrrelse af fuglen og husk på, at der er andre på vej, som endnu ikke har set den. Undgå om muligt at gå for tæt på, eller at forstyrre fuglen. Hvis fuglen alligevel skræmmes bort, så sørg for at eftersøgningen foregår på forsvarlig vis, der også tager højde for andre dyr og fugle i området. Det er MEGA dårlig stil, at skræmme fugle, så andre observatører ikke får dem at se.
 • Luk ikke øjnene hvis andre handler uansvarligt. Foregå med et godt eksempel.
  Grib øjeblikkeligt ind, hvis du ser andre opfører sig dårligt.
 • Følg altid færdselsreglerne til og fra lokaliteten.
Club300 står og falder med om vi bliver opfattet positivt af den brede offentlighed, myndigheder og andre interessenter. Husk, at en enkelt overtrædelse kan ødelægge utallige andre muligheder for at komme til at se fugle og glæde bagefter.

februar 2012
Koordinationsgruppen

Top | Home