Club300.dk - Om Club300.dk
a
  
Om club300.dk
 
Formål

Som du kan læse i vores vedtægter er club300.dk's formål at være et socialt samlingspunkt for aktive feltornitologer og at formidle viden om feltbestemmelse af fugle. Club300.dk er således en forening for alle aktive feltornitologer i Danmark. Vi tror på værdien af at have et fælles forum, hvor vi alle kan dele vores viden om feltornitologi, til gavn for hinanden og fuglene - naturligvis.

Vi er passionerede feltornitologer og færdes derfor ofte i naturen. Og for at det skal være en fornøjelse - også i fremtiden - mener vi, at det er betydningsfuldt, at vi opfører os ansvarligt, når vi er i felten. Derfor har vi et nogle etiske retningslinier, som vi forsøger at efterleve, når vi er derude.

Club300.dk er åben for alle, der vil arbejde aktivt for foreningens formål, og har du lyst til at blive medlem af foreningen, kan du læse mere her.

Organisation

Organisatorisk har Club30.dk en flad struktur, idet vi tror på at et højt medlemsengagement bl.a. skabes ved at være ubureaukratiske og have korte kommandoveje.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og alle medlemmer opfordres til at deltage, og give deres mening til kende. Her vælges en koordinationsgruppe(bestyrelse), som er ansvarlig for foreningens daglige ledelse. Alle medlemmerne kan til enhver tid kontakte koordinationsgruppen med forslag eller gode ideer.

Hjemmesiden er foreningens krumtap, hvor vi deler vores viden og erfaringer med hinanden. En række medlemmer meldt sig til at bidrage, så hjemmesiden til enhver tid er aktuel og opdateret. Har du lyst til at være med til det, så skriv en mail til webredaktion@club300.dk. Vores mål er, at relevansen er høj, at den faglige kvalitet er i orden, og at det bliver formidlet ordentligt. Det er webredaktionens ansvar.

Har du kompetencer indenfor webteknologier (PHP & MySQL) er vi sikre på, at vores webmaster vil sætte pris på assistance.

Top | Home